Curs bàsic de fotografia digital

Hola!

us informam del pròxim curs bàsic de fotografia digital que realitzarem des dels Photobloggers de Menorca. El curs es realitzarà al local de l’ACR de Es Migjorn Gran els pròxims dies 12, 19 i 26 de març en horari de matí, de 10.00 a 13.00h. A banda d’aquests dies, durant el curs també es realitzarà un diumenge una sortida pràctica.

Al llarg d’aquestes tres sessions es tractaran temes teòrics com la velocitat, el diafragma, la profunditat de camp, la composició, etc. En aquest curs també es mostrarà el processat bàsic amb el programa Lightroom.

El preu del curs és gratuït per als socis i de 40 euros per als no socis (els socis dels fotoclubs de Menorca tenen un descompte de 10 euros).

Per apuntar-vos al curs només heu d’enviar un correu a info@photobloggersmenorca.org

Visita al Teatre Principal

Amics,

ja tenim a punt la sortida de febrer per als socis de Photobloggers. Aquesta vegada hem trobat interessant poder visitar el Teatre Principal de Maó el dia 27 de febrer a les 11 del matí. Tindrem les instalacions a la nostra disposició per fer alguna fotografia, visitar les dependències i, si hi ha sort, tindrem una minixerrada sobre el teatre.

La sortida està reservada per als socis i per confirmar assistència heu d’enviar un correu a info@photobloggersmenorca.org

Després de la visita, i de forma voluntaria, les fotos que vulgueu enviar al Teatre podrien servir de material per poder editar els cartells i programacions que ells solen fer durant la temporada de events culturals.

Teatre Principal

Sortida per Sant Antoni

En motiu de la festa de Sant Antoni, convoquem una sortida-trobada fotogràfica a Ciutadella. Ens trobarem damunt les 10:30 al cafè-restaurant Molí des Comte i després passejarem pel mercat i pels espectacles que hi ha preparats, de manera que puguem fer fotos de carrer, de persones, situacions, etc. Esperam que trobeu una bona inspiració.

La sortida és lliure, no cal ser soci, així que us animem a venir. Partirem del Molí des Compte a les 10:45.

Aquest any a més, les fotografies fetes a les sortides es podran presentar al concurs mensual. Us informarem puntualment.

Acta de l’assemblea general ordinària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

A Es Migjorn Gran, a 12 de desembre de 2010, a les 17:15 en primera convocatòria i 17:30 en segona convocatòria;  al local situat a la Plaça Menorca núm. 10 d’ Es Migjorn Gran es reuneixen els assistents inclosos a la llista adjunta, estant representat un 29,63% dels associats, decidint per unanimitat constituir-se l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Resum d’activitats Photobloggers de Menorca (2010)

2.- Presentació de comptes provisionals

3.- Projectes a curt termini

4.-Renovació de la Junta

5.- Precs i preguntes

Actua com a President ÀNGEL GOMILA ORFILA i com a Secretària SARA MORÁN RUIZ i redactant-se a continuació els acords adoptats:

1.- RESUM D’ACTIVITATS PHOTOBLOGGERS DE MENORCA (2010)

El President resumeix als assistents les activitats i gestions que s’han realitzat al llarg de l’any 2010:

ACTIVITATS

Exposició Foto al Vers (Maó, Ciutadella, Hospital Mateu Orfila i Aeroport de Menorca), concurs social mensual “Photoparaula”, sortides i jornades; així com també el Photobus durant el mes de setembre. També hem participat en tertúlies, entrevistes i col·laboracions a ràdio i televisió local.

GESTIÓ DE SOCIS

S’informa sobre el moviment de socis, sent en aquests moments 54 socis actius.

2.- PRESENTACIÓ DE COMPTES PROVISIONALS

El President valora l’associació en temes econòmics:

ENTRADES:  Quotes anuals socis, serveis varis (plotter, marcs, flaixos), quotes Photobus (no socis) així com la  Subvenció de 800€– CIMe.

SORTIDES: Manteniment plotter, reparació flaixos, despeses varies de gestió i uns 808€ de despeses ocasionades pel Photobus 2010 (despesses netes).

3.- PROJECTES A CURT TERMINI

El President informa sobre els projectes que es duran a terme dins l’any 2011 entre les que s’inclouen: diferents sortides fotogràfiques, concurs social, tallers de fotografia i al mes de setembre estarà prevista una nova edició del Photobus, vist el èxit obtingut.

Durant el mes de gener es farà el, ja tradicional, sopar de companys i lliurament de premis del concurs mensual 2010 “Photoparaula”.

L’Associació seguirà també amb el servei de plotter, flaixos i marcs.

RENOVACIÓ DE JUNTA

El President informa a la resta d’associats que en JAUME GOÑALONS CASALÍ es baixa dins la Junta Directiva, per altra banda en JESÚS CAMPS CARRERAS i n’ ELENA PACHECO TEIXIDOR passen a ser nous membres de la NOVA JUNTA DIRECTIVA que quedaria constituïda de la següent manera:

NOM CÀRREG
ÀNGEL GOMILA ORFILA PRESIDENT
ANTONIA PONS PONS VICE-PRESIDENTA
SARA MORÁN RUIZ SECRETÀRIA
JOAN GÓMEZ PONS TRESORER
CAROLINA LÓPEZ ORTEGA VOCAL
CONSUELO TRIAY COLL VOCAL
JOAN MERCADAL ARMGUIMBAU VOCAL
SERGIO VARGAS GARCÍA VOCAL
JESÚS CAMPS CARRERAS VOCAL
ELENA PACHECO TEIXIDOR VOCAL

Cada membre de la Junta tindrà una activitat concreta dins l’Associació per poder dur a terme tots els projectes presentats en el punt anterior així com la gestió de la mateixa. Els membres  accepten el càrrec per un termini de dos anys.

La relacionada nova Junta Directiva es farà oficial al Registre d’Associacions de les Illes Balears per part de la Secretaria.

PRECS I PREGUNTES

El President contesta a totes les preguntes, suggeriments o qualsevol tema referent a l’associació o implicada en ella que s’exposen.

Tots els punts s’aproven per unanimitat.  I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió es redacta la present acta per la Secretària amb el Vist i plau del President.

SARA MORAN RUIZ                                                                               ANGEL GOMILA ORFILA
La Secretaria                                                                              El President

ASSISTENTS ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es Migjorn, 12 de desembre de 2010

 1. ÀNGEL GOMILA
 2. ITA PONS
 3. JOAN GÓMEZ
 4. JOAN MERCADAL
 5. JAUME GOÑALONS
 6. CAROL LÓPEZ
 7. NURIA SEGUI
 8. CONSUELO TRIAY
 9. LLUIS AMELLER
 10. EVA RIVA
 11. JOSE G. PUJOL
 12. PAULA CAMPS
 13. LLUÍS ARÉVALO
 14. ELENA PACHECO
 15. CARLES MASCARÓ
 16. SARA MORÁN

Sortida al Codolar de Biniatram

Hola a tothom!

aprofitant que el pròxim dilluns dia 6 de desembre és el dia de la Constitució i és un dia festiu, hem organitzat una sortida al Codolar de Biniatram, passant per Cala Fontanelles, a Ciutadella. Ens trobarem a les 09.30h al bar es Molí des Comte de Ciutadella per partir a les 10h cap al pàrquing de La Vall i després anar caminant fins al Codolar de Biniatram. En aquesta ocasió, na Coloma Florit ens farà de guia. Per arribar haurem de caminar uns 30 minuts, per tant, us recomanam dur calçat còmode. Us esperam!

Deixau constància de la vostra assistència en aquest post o a Facebook per si us hem d’esperar.