Acta de l’assemblea general ordinària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

A Es Migjorn Gran, a 12 de desembre de 2010, a les 17:15 en primera convocatòria i 17:30 en segona convocatòria;  al local situat a la Plaça Menorca núm. 10 d’ Es Migjorn Gran es reuneixen els assistents inclosos a la llista adjunta, estant representat un 29,63% dels associats, decidint per unanimitat constituir-se l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Resum d’activitats Photobloggers de Menorca (2010)

2.- Presentació de comptes provisionals

3.- Projectes a curt termini

4.-Renovació de la Junta

5.- Precs i preguntes

Actua com a President ÀNGEL GOMILA ORFILA i com a Secretària SARA MORÁN RUIZ i redactant-se a continuació els acords adoptats:

1.- RESUM D’ACTIVITATS PHOTOBLOGGERS DE MENORCA (2010)

El President resumeix als assistents les activitats i gestions que s’han realitzat al llarg de l’any 2010:

ACTIVITATS

Exposició Foto al Vers (Maó, Ciutadella, Hospital Mateu Orfila i Aeroport de Menorca), concurs social mensual “Photoparaula”, sortides i jornades; així com també el Photobus durant el mes de setembre. També hem participat en tertúlies, entrevistes i col·laboracions a ràdio i televisió local.

GESTIÓ DE SOCIS

S’informa sobre el moviment de socis, sent en aquests moments 54 socis actius.

2.- PRESENTACIÓ DE COMPTES PROVISIONALS

El President valora l’associació en temes econòmics:

ENTRADES:  Quotes anuals socis, serveis varis (plotter, marcs, flaixos), quotes Photobus (no socis) així com la  Subvenció de 800€– CIMe.

SORTIDES: Manteniment plotter, reparació flaixos, despeses varies de gestió i uns 808€ de despeses ocasionades pel Photobus 2010 (despesses netes).

3.- PROJECTES A CURT TERMINI

El President informa sobre els projectes que es duran a terme dins l’any 2011 entre les que s’inclouen: diferents sortides fotogràfiques, concurs social, tallers de fotografia i al mes de setembre estarà prevista una nova edició del Photobus, vist el èxit obtingut.

Durant el mes de gener es farà el, ja tradicional, sopar de companys i lliurament de premis del concurs mensual 2010 “Photoparaula”.

L’Associació seguirà també amb el servei de plotter, flaixos i marcs.

RENOVACIÓ DE JUNTA

El President informa a la resta d’associats que en JAUME GOÑALONS CASALÍ es baixa dins la Junta Directiva, per altra banda en JESÚS CAMPS CARRERAS i n’ ELENA PACHECO TEIXIDOR passen a ser nous membres de la NOVA JUNTA DIRECTIVA que quedaria constituïda de la següent manera:

NOM CÀRREG
ÀNGEL GOMILA ORFILA PRESIDENT
ANTONIA PONS PONS VICE-PRESIDENTA
SARA MORÁN RUIZ SECRETÀRIA
JOAN GÓMEZ PONS TRESORER
CAROLINA LÓPEZ ORTEGA VOCAL
CONSUELO TRIAY COLL VOCAL
JOAN MERCADAL ARMGUIMBAU VOCAL
SERGIO VARGAS GARCÍA VOCAL
JESÚS CAMPS CARRERAS VOCAL
ELENA PACHECO TEIXIDOR VOCAL

Cada membre de la Junta tindrà una activitat concreta dins l’Associació per poder dur a terme tots els projectes presentats en el punt anterior així com la gestió de la mateixa. Els membres  accepten el càrrec per un termini de dos anys.

La relacionada nova Junta Directiva es farà oficial al Registre d’Associacions de les Illes Balears per part de la Secretaria.

PRECS I PREGUNTES

El President contesta a totes les preguntes, suggeriments o qualsevol tema referent a l’associació o implicada en ella que s’exposen.

Tots els punts s’aproven per unanimitat.  I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió es redacta la present acta per la Secretària amb el Vist i plau del President.

SARA MORAN RUIZ                                                                               ANGEL GOMILA ORFILA
La Secretaria                                                                              El President

ASSISTENTS ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es Migjorn, 12 de desembre de 2010

 1. ÀNGEL GOMILA
 2. ITA PONS
 3. JOAN GÓMEZ
 4. JOAN MERCADAL
 5. JAUME GOÑALONS
 6. CAROL LÓPEZ
 7. NURIA SEGUI
 8. CONSUELO TRIAY
 9. LLUIS AMELLER
 10. EVA RIVA
 11. JOSE G. PUJOL
 12. PAULA CAMPS
 13. LLUÍS ARÉVALO
 14. ELENA PACHECO
 15. CARLES MASCARÓ
 16. SARA MORÁN

Exposició Benaventurats

BENAVENTURATS!

És un projecte expositiu que reuneix l’obra de tres fotògrafs: Sergio Vargas, Joan Mercadal i Ita Pons. Tots tres van atracar-se a les festes de Sant Joan cercant més les reaccions de la gent que els bots dels cavalls.

El resultat és una exposició com a document humà i emocional d’un poble i els seus visitants en el marc físic de Ciutadella i el temps de les festes.

La clau d’aquesta exposició surt d’un poema que Biel Pons va fer per a una fotografia que Ita Pons volia publicar al suplement Culturàlia del Diari Menorca.

Benaventurats

Benaventurats els qui aixequen les mans
perquè sentiran el vent entre els dits.
Benaventurats els qui aixequen les mans
perquè podran veure més enfora
i seran vistos i estimats;
perquè seran més a prop del cel
i el sol els omplirà d’escalfor i llum.
Benaventurats els qui aixequen les mans
perquè faran aixecar-les als altres.
Benaventurats els qui aixequen les mans
només per aixecar-les, sense cap raó,
sense vent, sense ser vistos ni estimats,
lluny de tothom. Només les mans.

Biel Pons

Tota la selecció i el muntatge gira al voltant d’aquesta idea que la festa es viu com una benaventurança, una mescla d’alegria, celebració, il·lusió i moltes coses per a les quals el llenguatge no té paraules però que aquestes fotografies han sabut recollir de la gent que hi participa.

El cartell ja avança aquest sentit de celebració quasi religiosa, amb la taula posada, el símbol de la creu de Malta i les mans alçades esperant allò que ha d’arribar de les alçades.

Sergio Vargas és un destacat Photoblogger i ha publicat a vegades les seves fotografies habitualment a Internet, encara que també va editar un llibre amb fotografies seves sobre l’antic Hospital Verge del Toro. Actualment viu al Japó i es va desplaçar l’any passat per fer aquest reportatge de les festes. Joan Mercadal és fotògraf professional i té publicades les seves fotografies a diferents mitjans, guies, reportatges, etc. Actualment prepara una nova exposició individual amb més de 80 fotografies a la Fortalesa de La Mola. Ita Pons és aficionada a la fotografia, una de les creadores i alma mater dels Photobloggers. Aporta 8 o 9 ,fotos a la mostra, però molta ànima.

Tenim previst editar 7 postals que es posaran a la venda per a recollir fons per a la Campanya d’Ajudes per Urgències Socials amb la generosa col·laboració dels fotògrafs.

Una exposició que NO et pots perdre i que esper que faci sortir a la gent amb el cor més animats desprès d’haver rebut aquesta “benaventurança”.

Exposició Foto·Al·Vers

Els Photobloggers de Menorca i Sa Nostra,

us convidam a la inauguració de l’exposició Foto Al Vers que es farà el proper divendres dia 28 de maig a les 20 h a la Sala de Cultura de Sa Nostra a Maó.

Aquesta exposició és la conseqüència de la participació social durant uns 20 mesos al concurs digital que convoca cada mes l’associació Photobloggers de Menorca, en el que ja sabeu que la presentació de les fotografies estava influenciada per un poema inèdit d’il·lustres poetes menorquins. Tot el conjunt d’obres i poemes ha fet que al final quedés un material original i d’alta qualitat que, juntament amb la col·laboració imprescindible com sempre de Sa Nostra, s’exposarà durant tot l’estiu a vàries sales d’exposicions d’arreu de Menorca.

Us agraïm la vostra assistència i participació.

Entrega de premis II Concurs Social i sopar per brindar per el 2010

Entrega de premis des II Concurs Social de Photobloggers de Menorca i sopar per brindar per el 2010
Ses guanyadores des II concurs social Photobloggers de Menorca son:

Primer premi: Nuri Seguí amb 136,05 punts

Segon Premi: Coloma Florit amb 126, 92 punts

Tercer Premi: Sara Morán amb 125,90 punts

A Teresa Santacana, Nuri Seguí, Coloma Florit i Sara Morán se’ls hi farà entrega del diploma , premi a la participació a les 10 convocatòries.

Anirem a sopar a es Molí des Racó de  Mercadal, divendres 5 de Febrer, mos trobarem allà les 21,15, es preu des menú es de 19€, sense extres ( cafè, cava).

Us podeu apuntar deixant un comentari en aquest post o en el post des forol fins dimecres dia 3

Amb els 20 poemes i unes 60 fotografies es farà s’exposició FOTOALVERS que se inaugurarà es mes de Juny a Maó i es Setembre a Ciutadella a ses Sales de Cultura de Sa Nostra

Enhorabona als guanyador i agrair-vos sa vostra participació