Entrega de premis II Concurs Social i sopar per brindar per el 2010

Entrega de premis des II Concurs Social de Photobloggers de Menorca i sopar per brindar per el 2010
Ses guanyadores des II concurs social Photobloggers de Menorca son:

Primer premi: Nuri Seguí amb 136,05 punts

Segon Premi: Coloma Florit amb 126, 92 punts

Tercer Premi: Sara Morán amb 125,90 punts

A Teresa Santacana, Nuri Seguí, Coloma Florit i Sara Morán se’ls hi farà entrega del diploma , premi a la participació a les 10 convocatòries.

Anirem a sopar a es Molí des Racó de  Mercadal, divendres 5 de Febrer, mos trobarem allà les 21,15, es preu des menú es de 19€, sense extres ( cafè, cava).

Us podeu apuntar deixant un comentari en aquest post o en el post des forol fins dimecres dia 3

Amb els 20 poemes i unes 60 fotografies es farà s’exposició FOTOALVERS que se inaugurarà es mes de Juny a Maó i es Setembre a Ciutadella a ses Sales de Cultura de Sa Nostra

Enhorabona als guanyador i agrair-vos sa vostra participació

Poema Desembre 2009, II Concurs Social Photobloggers de Menorca

Si poguessis sortir, on aniries?

Almón.

Perquè no hi ha cap altre lloc més que aquest.

¿No veus que no pots respirar fora d’aquí

i que aquí dins t’ofegues?

Més val que no segueixis l’antic consell

i et siguis un estrany.

Eixams de móns al cel.

Cap llumeneret en la fosca.

Òscar Bagur


Amb aquest poema d’en Oscar acaba es concurs de foto-poemes.

Es vint poemes i una sel·leció de ses fotografies presentades, formaran sa exposició itinerant que es farà aquest proper estiu a ses Sales  d’exposicions de Maó i Ciutadella de sa Fundació Cultural de Sa Nostra de Menorca.

Acta de la junta

Per als que estiguin interessats, a continuació teniu una còpia de l’acta de la junta celebrada el passat dia 20 de novembre a Es Migjorn.

En Migjorn Gran (Menorca) a viernes, 20 de Noviembre de 2009, se abre la sesión a las 9 de la tarde, estando representada la ASOCIACIÓN DE PHOTOBLOGGERS DE MENORCA por 13 asociados que se debaten y aprueban por UNANIMIDAD los siguientes puntos de la ORDEN DEL DIA:

1.- Examen de la entidad y gestión social desde su constitución.
2.- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 – Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).
3.- Presentación de cuentas provisionales de 2009.
4.- Presentación de proyectos a corto, medio y largo plazo.
5.- Cese de la actual Junta Directiva y nombramiento de la nueva Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE PHOTOBLOGGERS DE MENORCA, así como distribución de vocales y cargos.
Presidente: Àngel Gomila Orfila
Vicepresidente: Ita Pons Pons
Secretario: Sara Morán Ruiz
Tesorero: Joan Gómez
Vocales: Carol López Ortega; Joan Mercadal Arguimbau;  Jaume Gonyalons; Sergio Vargas y Consuelo Triay Coll

Cesan de sus cargos anteriores Miren Galdona Pons (tesorera), Pedro Cardona (secretario) y Pedro Pons (vocal). Se adhieren a la Junta Directiva aceptando el cargo para cumplirlo con la dirigencia que el mismo exige, para la formación de la nueva Junta por un plazo de dos años: Consuelo Triay Coll (vocal) y Sara Morán Ruiz (secretaria). El resto de cargos se renuevan, con las mismas condiciones anteriores.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 9:30 horas, siendo firmada el acta por todos los asistentes así como por la Secretaria con el V.B. del Presidente.

La Secretaria

Sortida amb flaixos

Ja hem preparat la nova sortida amb flaixos. Serà el pròxim diumenge dia 6 de desembre. Anirem a fer fotos amb els flaixos a les pedreres de Santa Ponça (Alaior). Ens trobarem a les 15,45h a l’aparcament de devora Can Jaumot, un poc abans de l’aturada d’autobusos d’Alaior.

Farem fotos amb flaixos i tindrem a diferents models per fotografiar. Serà una bona ocasió per aprendre a utilitzar els flaixos. En concret, en aquesta ocasió en Joan Fuxà ens farà una petita introducció a la fotografia amb flaixos per motivar la nostra inspiració i creativitat.

Us recordam que aquí teniu les instruccions d’ús dels flaixos.

Per venir a la sortida, us podeu apuntar amb un missatge en aquest mateix post o al fòrum.