Poema Desembre 2009, II Concurs Social Photobloggers de Menorca

Si poguessis sortir, on aniries?

Almón.

Perquè no hi ha cap altre lloc més que aquest.

¿No veus que no pots respirar fora d’aquí

i que aquí dins t’ofegues?

Més val que no segueixis l’antic consell

i et siguis un estrany.

Eixams de móns al cel.

Cap llumeneret en la fosca.

Òscar Bagur


Amb aquest poema d’en Oscar acaba es concurs de foto-poemes.

Es vint poemes i una sel·leció de ses fotografies presentades, formaran sa exposició itinerant que es farà aquest proper estiu a ses Sales  d’exposicions de Maó i Ciutadella de sa Fundació Cultural de Sa Nostra de Menorca.

Acta de la junta

Per als que estiguin interessats, a continuació teniu una còpia de l’acta de la junta celebrada el passat dia 20 de novembre a Es Migjorn.

En Migjorn Gran (Menorca) a viernes, 20 de Noviembre de 2009, se abre la sesión a las 9 de la tarde, estando representada la ASOCIACIÓN DE PHOTOBLOGGERS DE MENORCA por 13 asociados que se debaten y aprueban por UNANIMIDAD los siguientes puntos de la ORDEN DEL DIA:

1.- Examen de la entidad y gestión social desde su constitución.
2.- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 – Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).
3.- Presentación de cuentas provisionales de 2009.
4.- Presentación de proyectos a corto, medio y largo plazo.
5.- Cese de la actual Junta Directiva y nombramiento de la nueva Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE PHOTOBLOGGERS DE MENORCA, así como distribución de vocales y cargos.
Presidente: Àngel Gomila Orfila
Vicepresidente: Ita Pons Pons
Secretario: Sara Morán Ruiz
Tesorero: Joan Gómez
Vocales: Carol López Ortega; Joan Mercadal Arguimbau;  Jaume Gonyalons; Sergio Vargas y Consuelo Triay Coll

Cesan de sus cargos anteriores Miren Galdona Pons (tesorera), Pedro Cardona (secretario) y Pedro Pons (vocal). Se adhieren a la Junta Directiva aceptando el cargo para cumplirlo con la dirigencia que el mismo exige, para la formación de la nueva Junta por un plazo de dos años: Consuelo Triay Coll (vocal) y Sara Morán Ruiz (secretaria). El resto de cargos se renuevan, con las mismas condiciones anteriores.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 9:30 horas, siendo firmada el acta por todos los asistentes así como por la Secretaria con el V.B. del Presidente.

La Secretaria

Sortida amb flaixos

Ja hem preparat la nova sortida amb flaixos. Serà el pròxim diumenge dia 6 de desembre. Anirem a fer fotos amb els flaixos a les pedreres de Santa Ponça (Alaior). Ens trobarem a les 15,45h a l’aparcament de devora Can Jaumot, un poc abans de l’aturada d’autobusos d’Alaior.

Farem fotos amb flaixos i tindrem a diferents models per fotografiar. Serà una bona ocasió per aprendre a utilitzar els flaixos. En concret, en aquesta ocasió en Joan Fuxà ens farà una petita introducció a la fotografia amb flaixos per motivar la nostra inspiració i creativitat.

Us recordam que aquí teniu les instruccions d’ús dels flaixos.

Per venir a la sortida, us podeu apuntar amb un missatge en aquest mateix post o al fòrum.

Asamblea General Ordinaria Photobloggers de Menorca

Os convocamos a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Es Migjorn Gran el próximo 20 de Noviembre.  Plaça Menorca 10, junto al restaurante SA BRANCA.

Hora (20:45h en 1ª convocatoria y 21:00h en 2ª convocatoria) >

Orden del día

-Desarrollo de la entidad desde la constitución

-Presentación de cuentas provisionales

-Proyectos a corto / medio / largo plazo

-Renovación de la Junta

-Ruegos y preguntas

Es recomendable tu asistencia.

Photobloggers de Menorca