Acta de l’assemblea general ordinària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

A Es Migjorn Gran, a 12 de desembre de 2010, a les 17:15 en primera convocatòria i 17:30 en segona convocatòria;  al local situat a la Plaça Menorca núm. 10 d’ Es Migjorn Gran es reuneixen els assistents inclosos a la llista adjunta, estant representat un 29,63% dels associats, decidint per unanimitat constituir-se l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Resum d’activitats Photobloggers de Menorca (2010)

2.- Presentació de comptes provisionals

3.- Projectes a curt termini

4.-Renovació de la Junta

5.- Precs i preguntes

Actua com a President ÀNGEL GOMILA ORFILA i com a Secretària SARA MORÁN RUIZ i redactant-se a continuació els acords adoptats:

1.- RESUM D’ACTIVITATS PHOTOBLOGGERS DE MENORCA (2010)

El President resumeix als assistents les activitats i gestions que s’han realitzat al llarg de l’any 2010:

ACTIVITATS

Exposició Foto al Vers (Maó, Ciutadella, Hospital Mateu Orfila i Aeroport de Menorca), concurs social mensual “Photoparaula”, sortides i jornades; així com també el Photobus durant el mes de setembre. També hem participat en tertúlies, entrevistes i col·laboracions a ràdio i televisió local.

GESTIÓ DE SOCIS

S’informa sobre el moviment de socis, sent en aquests moments 54 socis actius.

2.- PRESENTACIÓ DE COMPTES PROVISIONALS

El President valora l’associació en temes econòmics:

ENTRADES:  Quotes anuals socis, serveis varis (plotter, marcs, flaixos), quotes Photobus (no socis) així com la  Subvenció de 800€– CIMe.

SORTIDES: Manteniment plotter, reparació flaixos, despeses varies de gestió i uns 808€ de despeses ocasionades pel Photobus 2010 (despesses netes).

3.- PROJECTES A CURT TERMINI

El President informa sobre els projectes que es duran a terme dins l’any 2011 entre les que s’inclouen: diferents sortides fotogràfiques, concurs social, tallers de fotografia i al mes de setembre estarà prevista una nova edició del Photobus, vist el èxit obtingut.

Durant el mes de gener es farà el, ja tradicional, sopar de companys i lliurament de premis del concurs mensual 2010 “Photoparaula”.

L’Associació seguirà també amb el servei de plotter, flaixos i marcs.

RENOVACIÓ DE JUNTA

El President informa a la resta d’associats que en JAUME GOÑALONS CASALÍ es baixa dins la Junta Directiva, per altra banda en JESÚS CAMPS CARRERAS i n’ ELENA PACHECO TEIXIDOR passen a ser nous membres de la NOVA JUNTA DIRECTIVA que quedaria constituïda de la següent manera:

NOM CÀRREG
ÀNGEL GOMILA ORFILA PRESIDENT
ANTONIA PONS PONS VICE-PRESIDENTA
SARA MORÁN RUIZ SECRETÀRIA
JOAN GÓMEZ PONS TRESORER
CAROLINA LÓPEZ ORTEGA VOCAL
CONSUELO TRIAY COLL VOCAL
JOAN MERCADAL ARMGUIMBAU VOCAL
SERGIO VARGAS GARCÍA VOCAL
JESÚS CAMPS CARRERAS VOCAL
ELENA PACHECO TEIXIDOR VOCAL

Cada membre de la Junta tindrà una activitat concreta dins l’Associació per poder dur a terme tots els projectes presentats en el punt anterior així com la gestió de la mateixa. Els membres  accepten el càrrec per un termini de dos anys.

La relacionada nova Junta Directiva es farà oficial al Registre d’Associacions de les Illes Balears per part de la Secretaria.

PRECS I PREGUNTES

El President contesta a totes les preguntes, suggeriments o qualsevol tema referent a l’associació o implicada en ella que s’exposen.

Tots els punts s’aproven per unanimitat.  I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió es redacta la present acta per la Secretària amb el Vist i plau del President.

SARA MORAN RUIZ                                                                               ANGEL GOMILA ORFILA
La Secretaria                                                                              El President

ASSISTENTS ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es Migjorn, 12 de desembre de 2010

 1. ÀNGEL GOMILA
 2. ITA PONS
 3. JOAN GÓMEZ
 4. JOAN MERCADAL
 5. JAUME GOÑALONS
 6. CAROL LÓPEZ
 7. NURIA SEGUI
 8. CONSUELO TRIAY
 9. LLUIS AMELLER
 10. EVA RIVA
 11. JOSE G. PUJOL
 12. PAULA CAMPS
 13. LLUÍS ARÉVALO
 14. ELENA PACHECO
 15. CARLES MASCARÓ
 16. SARA MORÁN

Sortida al Codolar de Biniatram

Hola a tothom!

aprofitant que el pròxim dilluns dia 6 de desembre és el dia de la Constitució i és un dia festiu, hem organitzat una sortida al Codolar de Biniatram, passant per Cala Fontanelles, a Ciutadella. Ens trobarem a les 09.30h al bar es Molí des Comte de Ciutadella per partir a les 10h cap al pàrquing de La Vall i després anar caminant fins al Codolar de Biniatram. En aquesta ocasió, na Coloma Florit ens farà de guia. Per arribar haurem de caminar uns 30 minuts, per tant, us recomanam dur calçat còmode. Us esperam!

Deixau constància de la vostra assistència en aquest post o a Facebook per si us hem d’esperar.

Ja tenim guanyadors!

Ja coneixem els guanyadors del Photobus! En primer lloc va quedar en Joan Fuxà, després en Sús Camps i en tercer lloc na Gràcia Ribalaiga. Enhorabona a tots ells, i enhorabona també a la resta de participants. Hi havia fotos molt interessants!

Podeu consultar tota la informació del concurs i veure les fotos a www.concursosdigitales.com

Per altra banda, el pròxim divendres dia 5 de novembre a les 20.30h farem l’entrega de premis al Bar Nou de Maó. A l’acte d’entrega de premis també farem una projecció de les fotos presentades. Us hi esperam!

Aquí teniu una mostra de les fotos guanyadores:

Photobus: una gimcana fotogràfica en ruta

Hola!

tenim el plaer de presentar-vos la nova gimcana fotogràfica dels Photobloggers de Menorca: el Photobus.

BASES DE PARTICIPACIÓ AL PHOTOBÚS 2010:


L’Associació de Photobloggers de Menorca ha organitzat una gimcana fotogràfica pel dia 16 d’Octubre de 2010 amb les següents característiques:

1. Participants i places disponibles
Qualsevol persona major o igual a
14 anys pot participar a la gimcana, sempre que disposi d’una càmera digital. El número de places disponibles serà de 65, que és el número de places del bus a contractar.

2. Funcionament
L’objectiu de la gimcana és realitzar una sèrie de fotografies a diversos llocs i municipis de la part oriental de Menorca (Maó, Sant Lluís, Es Castell…) mitjançant les instruccions que es donaran als participants moments abans de començar la prova. El photobús us portarà als llocs on heu de fer les fotografies. En concret, el funcionament serà el següent:


09:00h – 09:30h: Pagament i repartició de les samarretes i un número de participant a la estació d’autocars de Maó.

09:30h: Sortida del Photobús. S’informarà de les normes i proves a realitzar.
10:00h – 13:30h: Realització de la Gimcana fent aturades a diversos llocs i donant un temps límit per a la realització de la prova.
13:30h: A la arribada a Maó es donaran instruccions per realitzar la darrera prova sense necessitat de tornar al bus i també instruccions de com lliurar les fotografies.

En cas d’algun contratemps urgent durant la realització de la gimcana podreu trucar als membres de la junta de Photobloggers:

2. 1. Detalls tècnics
– Es pot participar amb qualsevol tipus de càmera digital.
– Els participants hauran de seguir les instruccions que la organització anirà subministrant a cada punt del recorregut.

– No hi ha límit de fotografies a realitzar però només es pujarà una foto per prova, la que el participant consideri més original, creativa o de millor qualitat tècnica.
– Les fotos s’han de presentar en format JPG amb la resolució màxima de 1024 píxels del costat més llarg o la permesa per la web.

3. Inscripcions i lliurament de les fotos.
Els participants només es poden inscriure prèviament a la web
www.concursosdigitales.com.

Tots els participants que s’inscriguin via web fins el dia 14 d’octubre obtindran una samarreta de regal.

Un cop registrats a la web us podreu preinscriure al concurs obert “Photobus 2010”, que trobareu a l’àrea privada per reservar la plaça.

Un cop transcorreguda la gimcana, haureu de pujar una foto per cada prova al concurs obert “Photobus 2010”.

En acabar la gimcana es donarà una hora límit per pujar les fotografies per Internet, que seran les 23:59 del mateix 16 d’octubre.

El preu d’inscripció és de 5 euros pels no socis de l’associació de Photobloggers de Menorca. Inclou samarreta.

El preu d’inscripció pels socis de Photobloggers de Menorca és de franc. Inclou samarreta.

4. Jurat
El jurat estarà format per importants persones relacionades amb el món de la fotografia i l’art a Menorca. El veredicte es farà públic a la web de
www.photobloggersmenorca.org i la classificació final a la web www.concursosdigitales.com

El jurat valorarà la creativitat i la originalitat de les fotos, i es donarà una valoració global per el total de les proves per a cada participant. El jurat i/o l’organització podran resoldre qualsevol circumstància no contemplada en aquestes bases.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

5. Premis
Votació per jurat:
– Primer premi: 400 euros en efectiu, patrocinat per Photobloggers de Menorca
– Segon premi: 200 euros en efectiu, patrocinat per Photobloggers de Menorca

– Tercer premi: 100 euros en efectiu, patrocinat per Photobloggers de Menorca

6. Propietat intel·lectual
Les fotografies guanyadores esdevindran propietat de l’organització, la qual es reserva el dret de reproduir-les o publicar-les.

7. Publicació
Totes les fotografies presentades i que compleixin amb les bases del concurs s’exposaran a la pàgina web de Photobloggers de Menorca
www.photobloggersmenorca.org i www.concursosdigitales.com

8. Codi ètic
– Els participants del concurs es responsabilitzen de possibles conflictes que puguin sorgir per l’ús de les obres presentades, en els casos de possible infracció de drets d’honor, a la intimitat de les persones o a la imatge.
– Els participants autoritzen l’organització a exhibir les obres sempre indicant l’autoria de les obres, així com també altres activitats que no tenguin finalitat comercial.
– Els concursants es responsabilitzen que no existeixen drets de tercers en les obres presentades i de tota reclamació per dret d’imatge.

9. Acceptació de les bases
La participació en la gimcana comporta l’acceptació d’aquestes bases.